Det kan också vara så att Twitteradresser av till exempel tekniska skäl har blockerats av misstag. På grund av detta har vi har valt att avblockera alla konton.

SI ger alltid @sweden-curatorn frihet att blockera konton utifrån egen bedömning för att öka tryggheten i det rådande klimatet på Twitter. Vi kan därför inte ange grunden för varje enskild blockering. SI ber om ursäkt för felaktiga blockeringar och missförstånd kring skälen för blockering.

Läs mer om @sweden här.