Förtydligande kring blockerade Twitterkonton

SI har fått frågor och reaktioner från twittrare som upplever att de har blivit felaktigt blockerade. SI ser att vi som myndighet inte har möjlighet eller bör klassificera de blockeringar som infördes under vecka 19 på det sätt som vi tidigare har kommunicerat.

Det kan också vara så att Twitteradresser av till exempel tekniska skäl har blockerats av misstag. På grund av detta har vi har valt att avblockera alla konton.

SI ger alltid @sweden-curatorn frihet att blockera konton utifrån egen bedömning för att öka tryggheten i det rådande klimatet på Twitter. Vi kan därför inte ange grunden för varje enskild blockering. SI ber om ursäkt för felaktiga blockeringar och missförstånd kring skälen för blockering.

Läs mer om @sweden här.