Framtida ledare inom hållbarhet samlas i Stockholms skärgård

Den 4-9 september samlas framtida ledare och entreprenörer från Sverige och östra Europa på ön Ekskäret för att diskutera lösningar och skapa nätverk som tjänar både människan och planeten. Mötet är en del av Svenska Institutets och Stockholms Resilience Centres ledarskapsprogram LEAP.

Deltagarna i ledarskapsprogrammet LEAP kommer att ta sig an några av världens största sociala och ekologiska utmaningar för att tillsammans utforska globalt hållbara lösningar.

LEAP – a leadership programme on human and planetary opportunities – görs i samarbete mellan Svenska institutet och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och utgår från centrets forskning på hållbarhet och resiliens. Resiliens handlar om ett systems, till exempel ett ekosystems eller en stads, förmåga att klara av förändringar genom att anpassa sig till nya förutsättningar och fortsätta att utvecklas.

Programmet i Stockholms skärgård är del ett av tre. Deltagarna kommer också att mötas i ytterligare två veckor senare under hösten.

Deltagarna kommer från Ukraina, Sverige, Polen, Moldavien, Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland, Armenien och Azerbajdzjan. Gemensamt är att de alla är tekniskt kunniga, dokumenterat drivna ledare och tongivande inom sina respektive områden. Som med alla SI:s ledarskapsprogram är ett av målen att bygga aktiva nätverk och långsiktiga relationer mellan Sverige och de deltagande länderna.

Deltagande föreläsare

  • Per Olsson, temaledare för Stockholms Resilience Centres forskning om transformationer och resiliens.
  • Toni Petersson, vd för Oatly.
  • Yomi Abiola, journalist och social entreprenör som lyfter bristen på mångfald i modebranschen.
  • Stuart Pledger, vd för Sustainable Leadership Laboratory som arbetar med hållbarhetsstrategier och ledarskap.
  • Fredrik Wikholm, Dedicated Institute, entreprenör och grundare av klädmärket Uniforms for the Dedicated
  • Fabian Pfortmüller, entreprenör med fokus på samskapande.
  • Ouafa Rian, processledare och föreläsare.