Framtida potential i smart svensk industri

Drönargräsklippare, 3D-printade plåster av nano cellulosa och digitalisering av gruvdrift – det är något av innehållet i SI:s senaste toolkit Smart Industry – Unlocking the potential, som handlar om Sveriges position som en av världens starkaste industrinationer

Sveriges välstånd är delvis baserat på innovativa och framgångsrika exportföretag. Sverige har med bara sina 0,13 procent av världens befolkning lyckats skapa många multinationella industriföretag. Nyckeln till framgång har varit innovation och anpassning till förändring, vilket även gjort det möjligt för många företag att behålla konkurrenskraften och att fortsätta växa på den globala marknaden.

Världen befinner sig mitt i en industriell revolution som ställer stora krav på industrins innovationskraft. För att möta de globala utmaningarna krävs att branschen utvecklar sin kompetens, är förändringsbenägna och att de kan samarbeta. Smart Industry – unlocking the potential är ett toolkit baserat på åtta svenska initiativ redo att möta dessa utmaningar.

Svenska institutet har fått i uppdrag av regeringen att producera kommunikationsmaterial (toolkit) omföljande fem samverkansprogram: Smart Industryunlocking the potential ,som handlar om uppkopplad industri och nya material, Fashion revolution, som handlar om cirkulär biobaserad ekonomi och The smart city, som publicerades tidigare i år. Under hösten kommer toolkit om nästa generations resor och transporter samt Life Science produceras. Genom att aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi samarbetar kring innovationsinsatser, vill regeringen med de fem samverkansprogrammen investera i framtiden.