Framtidens energi och transporter lockar experter till Sverige

15 beslutsfattare och experter från Brasilien, Indien, Indonesien, Sydafrika, Mexiko och Kina är i Sverige för SI:s expertbesöksprogram. Fokus för besöket är framtidens energiförsörjning och mobilitet – två teman som är avgörande för en hållbar utveckling och hållbar urbanisering, och där svenska innovationer spelar en viktig roll.

Expertbesöket sker inom ramen för regeringens exportstrategi och pågår 27-29 november. Deltagarna kommer under besöket bland annat att höra om svenska utmaningar på området men också ta del av svenska innovationer inom energi och transport. De kommer också att besöka Smart City Sweden i Stockholm och delta i IEA World Energy Outlook 2017.

Framför allt kommer deltagarna att träffa och föra diskussioner om gemensamma utmaningar inom energi och transport, samt diskutera gemensamma innovativa lösningar för framtidens städer och framtidens samarbeten på områden. Målet med besöket är att deltagarna ska vilja bidra till UN-Habitats kommande förstudie som ska se över hur A Challenge from Sweden kan appliceras på en internationell kontext.

Besöksprogrammet görs av Svenska institutet i samarbete med Swedish Incubators & Science parks, Energimyndigheten, Forum för smarta elnät, UN Habitat och Business Sweden.

Svenska institutets besöksprogram – del av exportstrategin

SI:s besöksprogram är del av regeringens exportstrategi och syftar till att söka deltagandet av svenska företag i den globala ekonomin. Detta sker genom stärkt dialog, ökat kunskapsutbyte och fler långsiktiga, ömsesidiga relationer mellan utländska beslutsfattare och svenska myndigheter och näringsliv.

För 2018 planeras besök på teman som cirkulär och biobaserad ekonomi, smarta städer, nästa generations resor och transporter, life science samt uppkopplad industri och nya material.

Läs mer om SI:s besöksprogram