Gästföreläsningar, projekt och evenemang

Vi lägger upp alla beviljade gästföreläsningar i vår kalender på  si.se/svenskan-i-varlden/ för att informera om evenemangen och ge inspiration till nya evenemang.

För att få med alla uppgifter om evenemanget så ber vi dig att fylla i formuläret nedan.

Gästföreläsningar, projekt och evenemang

Fyll i uppgifterna nedan som sedan fungerar som underlag till vår kalender på svenskaspraket.si.se.
  • Skriv en kort informativ rubrik. Ibland blir det tydligare om du skriver vad det handlar om istället för att skriva föreläsarens namn. Exempel: Svenskans uttal ur ett inlärningsperspektiv
  • Här kan du med ett par meningar förtydliga rubriken. Tänk på att du även skriver för läsare som inte känner till svenskundervisningen i utlandet.
  • Skriv en kort text om evenemanget. Texten ska innehålla information om t.ex. ämne, föreläsare, syfte, ev. samarbetspart, deltagare,
  • DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ
  • Adressen kommer även att visas i Google Maps.
  • Namn, ev. titel, lärosäte, mejladress