Giftiga kemikalier i Östersjöregionen under lupp i nytt ledarskapsprogram

Ett nytt ledarskapsprogram i Östersjöregionen vill få bukt med utsläppen av högfluorerade ämnen (PFAS) – en grupp väldigt giftiga kemikalier som orsakar problem för både människa och miljö.
Deltagare vid BLP PFAS

– Medvetenheten om riskerna med PFAS måste öka, säger Ilze Neimane från den lettiska organisationen Ecodesign Competence Center.

Innan hon sökte till ”Baltic Leadership Programme on PFAS” hade hon inte funderat så mycket över riskerna med dessa kemikalier. Programmet blev en ögonöppnare.

– Just nu befinner vi oss i ett läge där vi börjar inse de faktiska riskerna med kemikalierna. Jag har känslan av att det här bara är början och inget vi kan blunda för.

Högfluorerade ämnen är mycket beständiga och hotar vårt ekosystem. Ändå används de i ett stort antal produkter såsom brandsläckare, pizzakartonger, impregneringsmedel och skidvalla.

Deltagarna i ”Baltic Leadership Programme on PFAS” kommer att arbeta tillsammans för att få bukt med användningen av dessa farliga ämnen i Östersjöregionen. En del av programmet handlar om att arbeta fram en gemensam syn på hur det ska genomföras. En tänkbar åtgärd vore ett förbud mot PFAS, menar Piia Leskinen från Åbo Yrkeshögskola.

– Vi har diskuterat frågan om förbud fram och tillbaka och enligt mig borde PFAS förbjudas helt. Annars riskerar vi bara att hamna i en ond cirkel med nya substitut, säger Piia Leskinen.

Programmet vänder sig till offentliga tjänstemän och experter som arbetar med miljöskydd, farliga ämnen och vattenfrågor i Östersjöregionen. 20 personer från alla åtta EU-länder i regionen deltar i programmet som pågår till och med 2020.

– Vi har hittills kunnat se att det är stora skillnader mellan ländernas kännedom om PFAS och en del av utmaningen är att se till att alla hamnar på samma nivå. Vi har olika förutsättningar för att ta oss dit, med tanke på skillnader mellan länderna och på vår lagstiftning, eller brist, på lagstiftning, säger Maxi Nachtigall från Naturvårdsverket som samordnar policyområdet ”Farliga ämnen” inom EU:s strategi för Östersjöregionen.

– Visionen är att ha en gemensam riktning och strategi för hur utsläppen i Östersjön ska minska. Det här ledarskapsprogrammet kommer att hjälpa oss att hitta vägen dit, fortsätter Maxi Nachtigall.

Svenska institutets verksamhet i Östersjöregionen

Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och länderna i EU:s Östliga partnerskap.

Baltic Leadership Programme är skräddarsydda utbildningsprogram som syftar till att främja genomförandet av EU: s strategi för Östersjöregionen genom att upprätta professionella nätverk och stärka kapaciteter relaterade till specifika ämnen. ”Baltic Leadership Programme on PFAS” genomförs av Svenska institutet i nära samarbete med Naturvårdsverket i deras egenskap av samordnare för policyområdet ”Farliga ämnen” inom EU:s strategi för Östersjöregionen.

Läs mer om Svenska institutets verksamhet i Östersjöregionen.
Läs mer om “Baltic Leadership Programme on PFAS”.