Generalkonsulatet i Istanbul utses till Study in Sweden Promotion Partner of the Year 2016

Svenska institutet är glada att utse Sveriges generalkonsulat i Istanbul som Study in Sweden Promotion Partner of the Year 2016.

Svenska institutet är ansvarig för den internationella rekryteringar till högre utbildning i Sverige. Under det senaste året har samarbetet med svenska utlandsmyndigheter intensifierats. Utmärkelsen Study in Sweden Promotion Partner of the Year delas i år ut för första gången och ska uppmärksamma en  svensk utlandsmyndighet som aktivt arbetar för att marknadsföra högre utbildning i Sverige.

2016 år pris tilldelas Sveriges generalkonsulat i Istanbul för sitt arbete med att utveckla innovativ marknadsföring för att nå ut till blivande studenter i Turkiet. Marknadsföringsaktiviteterna är tillämpliga på andra länder än Turkiet och kommer att bidra till att utveckla verksamheten hos andra utlandsmyndigheter som arbetar med svensk utbildning.

För mer information Svenska institutets arbete för att främja högre utbildning, kontakta Douglas Washburn eller Adam Sarac.