Glada Hudik-teatern arbetar mot fördomar i SI-stött skolprojekt

Barn föds inte med fördomar - en självklarhet, men också namnet på ett skolprojekt som nu sprids i Lettland och snart på Balkan.

Efter ett år av nätverkande och implementering har Glada Hudik-teatern i samarbete med SI startat skolprojektet Barn föds inte med fördomar med 450 elever på fyra skolor i Lettland. Glada Hudik-teatern har drivit skolprojektet i Sverige i flera år och har nu med SI:s medverkan startat i Lettland. Barn föds inte med fördomar är en dörröppnare för att diskutera frågor om fördomar, mångfald och tolerans.

Nu står skolor i Lettland i kö för att starta projektet och vi är glada för att i höst kunna utvidga projektet till ett 50-tal skolor i Lettland och även starta upp en första inledande fas i Albanien, Makedonien och Kosovo. Människor med funktionsvariation lever ofta ett begränsat liv i länder som inte har en lång tradition av inkludering. De är ofta ganska osynliga i samhället, vilket gör att okunskapen är stor, vilket kan föda fördomar. Det förekommer fortfarande att barn skiljs från sina föräldrar för att institutionaliseras.

Projektet innebär att lärare utbildas i en 10 stegs-metod för att arbeta mot fördomar, en metod som passar barn som går i mellanstadiet. Metoden bygger på reflektion, egen erfarenhet och samtal. I utvärderingen med alla lärare som genomfört projektet i Lettland har det framkommit hur viktigt det är att få konkreta verktyg för att arbeta med diskrimineringsfrågor praktiskt i klassrummet.

– Vi har också fått höra fantastiska berättelser om hur projektet har påverkat eleverna, säger Mia Berglund, projektledare på Glada Hudik-teatern och fortsätter:

– Det är också roligt att höra att våra föreläsare från ett dagcenter i Riga som har besökt klasserna, har fått ett  varmt mottagande och att eleverna har förberett kloka frågor att ställa till dem. Målet för föreläsarna och deras personal var även att komma utanför sin vardag och förflytta gränser, både för sig själva och i samhället i stort.

– Med vår erfarenhet och kunskap vill vi bidra till att rädsla och fördomar övergår till förståelse och vänskap. För oss är det naturligt att börja med barnen, menar Pär Johansson, grundare och verksamhetsledare för Glada Hudik-teatern.

Filmer
I Lettland är Evija, Roberts, Marcis och Evija ambassadörer för projektet. De reser runt i skolor för att möta  elever, berätta och svara på frågor. Här får du träffa dem: