Global Challenges – Shared Solutions

Vad skulle hända om morgondagens ledare möttes idag för att utbyta idéer, bygga förtroende och skapa bättre förutsättningar för en ljus framtid? Svenska institutet står värd för en meet-up mellan deltagarna i årets omgång av Young Connectors of the Future (YCF) och unga lokala förändringsaktörer baserade i Sverige.

Hur kan dialog över gränser bidra till innovativa lösningar för några av vår tids globala gemensamma utmaningar? Utmaningar som civilsamhällets allt mer krympande utrymme; hur vi ska tackla fundamentalistiska strömningar och samtidigt upprätthålla ett pluralistiskt och öppet samhälle; och hur vi kan bidra till en socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Frågor som dessa kommer ges utrymme under mötet som äger rum på Svenska institutet den 11 september då starka förändringsaktörer från när och fjärran kommer att dela med sig av sina historier. Evenemanget kommer att modereras av Ashkan Safaee – entreprenör och grundare till Everyday School och Yoga for Guys.

Young Connectors of the Future (YCF) är ett fyra veckor långt ledarskapsprogram för unga ledare och människorättsförsvarare i Sydasien. Programmet för samman journalister, jurister, socialarbetare, lärare och sociala entreprenörer från Afghanistan, Pakistan, Indien, Bangladesh och Sri Lanka. Programmet syftar till att stärka deltagarna genom att ge dem nya nätverk samt verktyg och metoder att använda i sitt arbete för ett jämlikt och hållbart samhälle. Sedan lanseringen 2013 har YCF’s alumni-nätverk vuxit till att omfatta över 140 förändringsaktörer.  Modul 1 av YCF 2017 pågår den 28 augusti till 15 september i Stockholm.

Om du har några frågor, vänligen kontakta Ulrika Rosvall eller Nadia Sundbom.