Global Swede 2019

Den 21 maj delades utmärkelsen Global Swede ut till ett 26 internationella toppstudenter från svenska lärosäten. Studenterna har utmärkt sig inom områden kopplade till innovation och entreprenörskap och visat sig vara goda representanter för både Sverige och det egna landet.

Det är för nionde året i rad som diplomeringsceremonin för Global Swede anordnades av Utrikesdepartementet och Svenska institutet.

Global Swede är en del av regeringens och Svenska institutets arbete med att bygga långsiktiga relationer med internationella studenter i Sverige. Syftet är att skapa broar av gränsöverskridande och multikulturella nätverk som ska bidra till svensk handel och gynna arbetet med att nå framtida lösningar.

– Global Swede är ett sätt att säga tack till några av våra mest innovativa internationella studenter. Studenter från andra länder spelar en viktig roll i våra internationella relationer och jag hoppas att utmärkelsen kan uppmuntra till fortsatt utbyte och relationer med Sverige, säger utrikeshandelsminister Ann Linde som deltog vid ceremonin.