Det är för tionde året i rad som diplomeringsceremonin för Global Swede anordnas av Utrikesdepartementet och Svenska institutet och för första gången blir det en digital ceremoni.

Global Swede är en del av regeringens och Svenska institutets arbete med att bygga långsiktiga relationer med internationella studenter i Sverige. Syftet är att skapa broar av gränsöverskridande och multikulturella nätverk som ska bidra till svensk handel och gynna arbetet med att nå framtida lösningar.

Nedan presenterar sig årets mottagare av Global Swede och berättar om sig själva och sina drivkrafter.