Guy Talk Kenya – reflektioner från ambassaden

SI Alumni Network Kenya anordnade tidigare i år evenemanget Guy Talk, baserat på ett toolkit från Svenska institutet och Make Equal. Under ett Guy Talk uppmuntras deltagarna till samtal om mansrollen män emellan.

Ett tjugotal alumner deltog och medverkande från ambassadens håll var Michael Hjelmåker som delar med sig av sin upplevelse.

Hur gick samtalen till?

– Upplägget, med bara fyra deltagande per bord, bidrog till att diskussionerna kom igång snabbt och att enskilda individer inte tvekade att dela med sig av sina erfarenheter och synpunkter.

Hur upplevde du att stämningen var?

– De närvarande var märkbart spända då de inte riktigt visste vad de hade att vänta. Men även om samtalet fokuserade på vad som för kenyaner ofta är mycket känsliga frågor så fördes det i god ton och det gav även orsak till många hjärtliga skratt. Igenkänningsfaktorn var hög bland deltagarna. Den reflektion som många gjorde efteråt var att det här ju var frågor som nästan alla funderade på men som man inte talade om och att det kändes positivt att kunna dela med sig.

Vad tar du med dig till ditt arbete på ambassaden?

– Som utsänd tjänsteman med drygt ett och ett halvt års erfarenhet i just Kenya kan sägas att diskussionerna under detta ”Guytalk” gav mer insikt i kenyansk kultur och sedvänja än vad man någonsin hade kunnat förvänta sig. Noterbart, och glädjande, är det faktum att den investering som SI gör genom sina stipendier får positiva konsekvenser som går långt bortom studieresultat och arbetstillfällen för kenyaner. Det sätt på vilket SI-alumnerna representerar Sverige och svenska värderingar är slående. Ambassaden ser således positivt på SI-alumnernas strävan att fortsätta med den här typen av värderingsfokuserade events i Kenya.

Har du kontakt med alumnnätverket i ditt land? Uppmuntra dem att anordna ett Guy Talk eller något annat av de toolkit som finns för alumnnätverk.