Hållbarhet och jämställdhet i fokus under statsbesöket i Indien

Under de första dagarna i december besökte Kungen och drottningen av Sverige Indien. Syftet med statsbesöket var att stärka de indiska-svenska relationerna.
People around table

Sverige och Indien har tecknat flera bilaterala samarbetsavtal de senaste åren inom områden som teknik, vetenskap, hälsa och miljö.

Under statsbesöket stod Svenska institutet värd för två programpunkter som Kungen och Drottningen samt företrädare för den svenska regeringen deltog i. Kärnan i våra evenemang var hållbarhet och jämställdhet.

Photo: Michael Sushil

Svenska Institutets Generaldirektör Madeleine Sjöstedt var i samarbete med den svenska ambassaden värd för en lunch i New Delhi med bland annat 23 SI alumner. Sweden Alumni Network India bildades 2019 och omfattar mer än 400 studenter som har studerat i Sverige eller deltagit i någon av SI:s ledarskapsprogram. Sedan starten i april har Sweden Alumni Network i Indien arrangerat 14 lokala evenemang. I samband med statsbesöket kommer ytterligare fem evenemang att äga rum, bland dem ett välgörenhetsmaraton och bokdonation till ett barnhem i Pune och en dialog om säkerhet i cyberspace och hållbar utveckling i Chennai.

Photo: Michael Sushil

Gauri Kacherikar är styrelseledamot i Swedish Alumni Network India, Maharashtra och Goa Chapter och affärsområdeschef på Tieto. Hon var en av tre alumner som höll anföranden under lunchen. Gauri Kacherikar talade om vikten av att stärka kvinnors position och delade med sig av sin breda erfarenhet av att arbeta för att få fler kvinnor i ledarroller och förbättra jämställdheten inom IT-sektorn.

– Lunchen med kungen och drottningen var en fantastisk upplevelse och jag är förvånad över att de hade ett sådant stort intresset för hållbarhet och jämställdhet, säger Gauri Kacherikar. Jag hade förmånen att sitta bredvid drottningen under lunchen och jag kommer att minnas detta under resten av mitt liv.

Photo: SI

I Mumbai organiserade Svenska institutet, den svenska ambassaden och KTH,  i samarbete med National Institution for Transforming India (NITI Aayog) TEKLA-workshops för indiska flickor mellan 11 och 15 år. Tekla vill erbjuda unga flickor möjlighet att utforska teknik i en rolig och kreativ miljö. Målet är att involvera fler unga kvinnor i STEM (vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik) med målet att förbättra underrepresentationen av kvinnor i teknikyrken.

Under workshops med Caroline Dahl från Rise och Stockholm Makers space fick de deltagande flickorna träffa Kungen och drottningen av Sverige och prata om sitt intresse för teknik. Ytterligare två workshops hölls dagen efter i Anjuman Girl’s School med flickor från tre olika skolor som deltog i workshops och 200 flickor som fick ta del av erfarenheterna från Shaheena Attarwalin, chef för UX på Zoomcar i ett inspirerande föredrag. Anjuman har ett av de nästan 5 000 tekniklaboratorier som möjliggörs av Niti Aayog och det finns extra fokus på vetenskapsstudier i läroplanen.

Photo: Anushree Tandale

Sadipha var en av eleverna:
– Jag gillade verkligen dagen och läraren (Caroline Dahl) var jättesnäll. Jag lärde mig att löda, jag lärde mig om slutna kretsar och ljusströmbrytare och mycket mer. Och damen som pratade med oss, Shaheena Attarwalin, var precis som jag när hon var liten.

Tekla Dialogue modererades av Rupali Mehra, TV-presentatör och grundare av Content People AB. Panelen inkluderade Priyanka Anand, vice president och chef, HR för marknadsområde Sydostasien, Oceanien och Indien på Ericsson, Srimathy Kesan, grundare och VD för forsknings- och teknikinkubatorn Space Kidz India (SKI), som också höll ett inspirationstal för de deltagande flickorna dagen innan, Caroline Dahl från Tekla-teamet, Anna Roy Senior Adviser på NITI Aayog och PM Gururajan, professor i materialvetenskap vid IIT. Diskussionen belyste utmaningarna och den fortfarande rådande ojämlikhet inom STEM-sektorerna men lyfte även fram många positiva utvecklingsinitiativ.

Evenemangen uppmärksammade viktiga områden för fortsatt samarbete mellan Indien och Sverige. Madeleine Sjöstedt generaldirektör för Svenska institutet ser stor potential i de stärkta relationerna:

– Vi vill fortsätta att stödja de värdefulla nätverk och långsiktiga relationer som finns mellan länderna när det gäller till exempel hållbarhet, jämställdhet och demokrati. Genom att använda båda ländernas expertis och resurser kan vi tillsammans arbeta för att hitta lösningar för globala utmaningar.