Förlängd deadline: Hitta projektpartner i Moldavien – följ med på kontaktresa

Är din organisation intresserad av samarbetsprojekt med Moldavien? Svenska institutet kan hjälpa till att hitta relevanta partner – sök till vår kontaktresa till Moldavien i september 2016.

SI har en rad olika stödprogram för samarbetsprojekt med Sveriges östliga grannar. Vårt syfte är att främja en demokratisk, hållbar och integrerad utveckling i regionen och ett närmande till EU. Moldavien är ett av de länder SI jobbar med.

SI vill uppmuntra till fler ansökningar for samarbeten mellan Sverige och Moldavien och arrangerar därför en kontaktresa tillsammans med Sveriges ambassad i Chisinau. Målet är att koppla ihop svenska och moldaviska aktörer med gemensamma intressen inom områden som är relevanta för våra stödprogram – nämligen projektstöd inom Östersjöregionen och Creative Force (se nedan). Vi hoppas att dessa möten i Chisinau kan resultera i spännande framtida projekt.

Tid

Resan äger rum i Chisinau 25‒28 september 2016.

Program

Resan, som är under planering, kommer att omfatta följande moment:

  1. ett inledande informations- och match making-evenemang i Chisinau för den svenska delegationen och inbjudna moldaviska organisationer
  2. studiebesök
  3. egen tid för besök och möten.

Kostnad

SI står för resan och boendekostnader i Chisinau (tre nätter). Observera att traktamente, måltider i Chisinau utanför det gemensamma programmet och transport till/från flygplatsen i Sverige och i Moldavien inte ingår i resan.

Kriterier för ansökan

  • Din organisation ska antingen vara intresserad av Östersjösamarbete (se Östersjöregionalt samarbete nedan) eller arbeta med kultur eller media som metod för att stärka demokrati (se Creative Force nedan), men ska inte tidigare ha beviljats Östersjöprojektmedel från SI eller stöd inom Creative Force för projekt som omfattar Moldavien.
  • Max 1 person per organisation kan delta.

Särskilda kriterier – Östersjöregionalt samarbete

Du ska representera en aktör som har tidigare erfarenhet av Östersjösamarbeten och ett befintligt nätverk inom Östersjöregionen. Se länken för övriga kriterier som kvalificerar er för att söka SI:s Östersjöprojektmedel. Ta gärna del av informationen innan du skriver din anmälan.

Särskilda kriterier – Creative Force

Du ska representera en organisation som har tidigare erfarenhet av att arbeta internationellt med kultur eller media som verktyg för förändring. Se länken för övriga kriterier som kvalificerar er för att söka stöd inom Creative Force. Ta gärna del av informationen innan du skriver din anmälan.

Ansökan och deadline

Varför vill du följa med till Chisinau? Skicka in en kort presentation (max 1 A4-sida) av din organisation, dig själv och några rader om din organisations idéer för samarbetsprojekt med just Moldavien, samt vilken sorts samarbetspartner ni söker. Indikera gärna om det är stöd inom Creative Force eller SI:s Östersjöprojektmedel som är mest intressant för din organisation (endast 1 ansökan ska skickas in).

Max 15 personer kommer att kunna delta i resan.

Skicka din ansökan till judith.black@si.se med kopia till camilla.wristel@si.se senast den 5 juli 2016. Ange gärna ett mobilnummer där vi kan nå dig under sommaren.

Kontaktpersoner

  • Judith Black, programansvarig, Creative Force Östra Europa & Turkiet
  • Camilla Wristel, programansvarig, projektstöd inom Östersjöregionen