Images that change the world visas i Shanghai

Vem är statsminister, vilka är med i bokklubben och vem kör traktorn? SI satsar på att utmana stelnade normer i en ny utställning.

Utställning Images that change the world har visats i Riga, S:t Petersburg och just nu i Shanghai. Där presenteras utställningen på  Taikoo Hui, ett centralt shopping mall i Shanghai till och med den 20 oktober.

Utställningen är framtagen av SI med Tomas Gunnarsson, mer känd som ”genusfotografen”, som fotograf och producent. Utställningen består av 18 presentationer med massor av bildexempel och kompletteras med en drygt 40-sidig handbok för att att göra betraktaren till en fullfjädrad normkritiker.

Normkritik handlar om att förändra stelnande normer och att utmana det som anses vara ”normalt”, säger Tomas Gunnarsson.

Utställningen fokuserar på bildnormer. Inte minst viktigt då en bild ”säger mer än tusen ord”. Många normer är kulturellt betingade och varierar från land till land, vilket har fångats i utställningen.    

För utställningen har samarbetat med Gävle kommun varit viktigt. Gävle var en av de första kommunerna i Sverige som rannsakade sin bildhantering, tog mod till sig, tänkte om och tänkte nytt.

Tomas Gunnarsson, Johan Adolfsson f.d. informationschef i Gävle kommun, Marianne Nilsson, jämställdhetsstrateg, region Värmland och Barakat Ghebrehawariat, mer känd som ”demokratiagenten” kommer att göra workshops i samband med de internationell visningarna.