Internationella minnesdagen för förintelsens offer

27 januari är förintelsens minnesdag. En dag för att minnas och belysa folkmordet som resulterade i döden för uppskattningsvis 6 miljoner judar, 2 miljoner romer, 250.000 psykiskt och fysiskt funktionsnedsatta, och 9.000 homosexuella.

Minnesdagen fastslogs av FN:s generalförsamling den 1 november 2005. Resolutionen uppmanar alla FN: s medlemsländer att hedra minnet av förintelsens offer och uppmuntrar utvecklingen av utbildningsprogram om förintelsehistoria för att förhindra framtida folkmord. Resolutionen förkastar förnekande av förintelsen som en händelse och fördömer alla manifestationer av religiös intolerans, trakasserier eller våld mot personer eller grupper på grund av etniskt ursprung eller religion.

Den svenske diplomaten Raoul är internationellt erkänd och hyllad för att ha räddat tiotusentals judar i nazistockuperade Ungern i slutskedet av andra världskriget. Som Sveriges särskilda sändebud i Budapest utfärdade Wallenberg skyddspass och skyddade judar i byggnader som utsetts till svenskt territorium.

Läs mer om Raoul Wallenberg och hör vittnesmålen från tre av de män och kvinnor som överlevde.