Jennifer Rainsford nästa konstnär i Swamp Storytelling

I Swamp Storytelling kombineras arbetsfälten för naturvetenskaplig forskning och konstnärlig produktion kring aktuella miljöfrågor.

Projektet är ett samarbete mellan Art Lab Gnesta, det indiska forskarnätverket Earth CoLab och Svenska institutet. Konstnärer bjuds in till fältarbete i nära dialog med forskare för att formulera nya perspektiv på frågor om miljö, klimatutmaningar och katastrofhantering.

Nu har nästa konstnär inom utbytet utsetts och i vinter reser konstnären Jennifer Rainsford till Indien för ett arbete som utgår ifrån staden Pondicherry. Jennifer Rainsford är baserad i Stockholm och hennes arbeten inom film, foto och skulptur följer och utforskar naturens förstörelse och återuppbyggnad.

Sedan 2016 är Swamp Storytelling del av Create in Residence, ett bilateralt residensprogram som initierades av Svenska institutet 2014. Programmet genomförs inom olika konstnärliga och kreativa områden och syftar till att främja kunskapsutbyte och skapa långsiktiga nätverk mellan individer och organisationer i Sverige och andra länder.

För mer info, kontakta Jenny Bergström, jenny.bergstrom@si.se, +46 73 231 85 26 eller Signe Johannessen, signe.johannessen@artlabgnesta.se + mobilnr

Läs mer http://www.artlabgnesta.se/swamp-storytelling/