Journalisterna kommer bland andra att besöka världens första äldreboende för HBTQ-personer, träffa RFSL, RFSU, regnbågsfamiljer, stolta föräldrar till HBTQ-personer, institutioner som arbetar mot diskriminering, samt Svenska kyrkan som sedan 2009 viger samkönade par.

De deltagande journalisterna kommer från: Albanien, Lettland, Kosovo, Ryssland, Ukraina, Turkiet, Pakistan och Rumänien.