Svenskt perspektiv på klimatfrågan i Washington DC

SI:s illustrationsutställning Facing the Climate visas i uppdaterad version på House of Sweden i Washington D.C. Utställningen visar svenska tecknares roande och oroande syn på klimatet med bilder av Love Antell, Magnus Bard, Riber Hansson, …

Kalender: sida 1/1