Identitet i förändring – fem samtida samiska röster

2014-02-12 - 2014-04-20 på Svenska institutet i Paris

Vad betyder det att vara same i dag? Hur för man vidare ett kulturarv och en historia, som länge förnekats utan att fastna i traditionella skildringar? Utställningen presenterar fem samtida konstnärer med samisk bakgrund som …

Céline Clanet – Máze

2014-02-12 - 2014-04-20 på Svenska institutet i Paris

« Sedan 2005 åker jag regelbundet till Máze en sameby längst upp i Europa, ovanför polarcirkeln. Jag har mött tystlåtna, ibland melankoliska människor, väldigt stolta över sin by och sin mark och de landskap som de …

Svenskt perspektiv på klimatfrågan i Washington DC

2014-02-18 - 2014-12-07 House of Sweden, Washington D.C., USA

SI:s illustrationsutställning Facing the Climate visas i uppdaterad version på House of Sweden i Washington D.C. Utställningen visar svenska tecknares roande och oroande syn på klimatet med bilder av Love Antell, Magnus Bard, Riber Hansson, …