Building Blocks i Myanmar

Building Blocks är ett projekt i Färgfabrikens och Svenska institutets regi som handlar om att involvera barn i stadsplanering och demokratiska processer.

Projektet genomförs i Myanmars huvudstad Yangon i samverkan med lokala samarbetsparter. Den 1 mars invigs en byggnad i Yangon som är resultatet av en process där barn agerat beställare mot professionella arkitekter. Barn i åldrarna 6-16 år har arbetat tillsammans med lokala arkitekter inom ramarna för Färgfabrikens utställningskoncept Building Blocks, som låter barns visioner ligga till grund för ny och normbrytande arkitektur

Läs pressmeddelandet