Facing the Climate – svenska och östafrikanska tecknares syn på klimatet invigs i Nairobi

Sverige är känt för att ta miljöfrågor och hållbarhet på allvar. Men att ta frågan på allvar behöver inte betyda att man ser den utan humor. I den digitala utställningen Facing the Climate blandas satir och humor med ett genuint ställningstagande för ett ökat ansvar för klimatfrågor och en hållbar värld.

För att stimulera till debatt och ge nya perspektiv lanserade Svenska institutet den digitala utställningen Facing the Climate, som visar svenska och internationella tecknares syn på klimatfrågan. Utställningen har visats i mer än 30 tal länder runt om i världen och har roat och oroat mer än 380.000 besökare sedan initiativet startade 2009. Utställningen växer ständigt med nya bidrag från de länder där utställningen lokalproduceras. I anslutning till visningarna ordnas samtal och anslutande programaktiviteter. Nu har turen kommit till Kenya:

Den 6 april invigs Facing the Climates östafrikanska version i centrala Nairobi. Det är den kenyanska tecknaren Victor Ndula som i samarbete med Magnus Bard bjudit in tecknare från Kenya, Tanzania och Etiopien att ge sin syn på klimatet.

– Det är så viktigt att just de lokala klimatproblemen blir belysta på varje plats utställningen visas, det görs bäst av tecknare som själva lever i den verkligheten och vet vad de talar om säger Magnus Bard, co curator för den östafrikanska delen av utställningen som visas tillsammans med 15 klimatbilder från de svenska tecknarna Helena Lindholm, Karin Sunvisson, Love Antell, Riber Hansson och Magnus Bard.

– Klimatfrågor engagerar runt om i världen. ”Facing the Climate initiativet  inbjuder till samarbete och samskapande och det är endast tillsammans som vi kan förändra och påverka en hållbar utveckling”, säger SI:s projektledare Birgitta Tennander.

Bild nedan: Länder som utställning visats i.

För mer information kontakta Birgitta Tennander