Innovative Sweden visas i Berlin

Utställningen Innovative Sweden invigs i Berlin och visas fram till 3 maj 2013.

Syftet med utställningen är att öka kunskapen om Sverige som ett av världens mest innovativa länder. Utöver den fysiska utställningen anordnas även programaktiviteter.

Läs mer på vår Innovative Sweden-sida eller på svenska ambassadens hemsida.