Rum för barn invigs på Southbank Centre, London

Ett bibliotek med barnböcker från alla de nordiska länderna har öppnat på Southbank Centre, London. Biblioteket invigdes den 14 februari 2017 av Prinsessan Madeleine.

Konceptet för utformningen av biblioteket är Rum för barn, ursprungligen uppförd på Kulturhuset/Stadsteatern i Stockholm. Biblioteket riktar sig till barn upp till tio år och deras vuxna och är utformad för att stimulera viljan till att läsa böcker, musik, berättande och till det personligt uttrycket. Konceptet fokuserar på barnens perspektiv och tänjer på gränserna för vad ett bibliotek kan vara, vilket återspeglas i allt från inredning till hur böckerna är placerade och visas.

Vuxna och barn uppmuntras att engagera sig i saker tillsammans för att dela erfarenheter. FN:s konvention om barns rättigheter är en hörnsten i arbetet här; den hänvisar till barns rätt att till fullo delta i det kulturella livet, att uttrycka sig fritt och att göra det tillsammans med andra.

Rum för barn är ett koncept som utvecklats av Svenska Institutet och Kulturhuset/Stadsteatern Stockholm, och har byggts tillsammans med Poetry Library och Sveriges ambassad i London, med hjälp av de nordiska ambassaderna och representationer i London, Storbritannien och svenska förlag som liksom Ikea. Det är en del av Imagine Children’s Festival och Nordic Matters; en årslång festival för nordisk konst och kultur, med musik och dans, teater och bildkonst, samtal och debatter, och gastronomi. Festivalen pågår på Southbank hela 2017 och biblioteket kommer att vara på plats året ut.

Projektet inleddes 2015 och Rum för barn har tidigare producerats tillsammans med svenska ambassader och lokala partners i Washington, Berlin, Istanbul och Vilnius.

För mer information om projektet kontakta Emma Jansson.