Seminarium om samarbete mellan Sverige och Ryssland

Seminariet den 30 mars om internationellt samarbete med Ryssland, vänder sig till de som är intresserade av att få en uppdaterad bild av utvecklingen i Ryssland och om möjligheterna till samarbete.

Utvecklingen inom ekonomi, miljö och inom det sociala området i Ryssland är svårförutsägbar. Hur kan vi från Sveriges och EU:s sida agera i denna kontext och fortsätta vara en relevant partner? Seminariet fokuserar på svenska och ryska erfarenheter av långvariga samarbeten inom områden som miljö och klimat, forskning, mänskliga rättigheter och kultur. Seminariet är också inriktat på att ge rekommendationer kring hur internationellt samarbete med Ryssland kan möjliggöras.

Bland de medverkande finns Stefan Gullgren, UD-EC, Anna-Lena Laurén, journalist och Rysslandskorrespondent för Dagens Nyheter, Robert Hårdh, chef för Civil Rights Defenders, Victoria Elias, Conservation Director, World Wildlife Fund Russia, Dmitry Vasilenko, Vice-Rector on International Relations, Saint-Petersburg State University on Economics och Dina Sorokina, Director, Boris Yeltsin Presidential Museum.

Seminariet hålls på engelska

För mer information och anmälan