SEVEN uppförs i Baku

Dokumentärteatern SEVEN är en manifestation för demokratiska och mänskliga rättigheter. Nu sätts den upp i Azerbaijans huvudstad Baku.

SI har turnerat med SEVEN på många platser, bland annat Holland, Turkiet, Ryssland, Jordanien, Nigeria, Marocko och på Balkan. Pjäsen bygger på intervjuer med sju idag verksamma internationellt kända kvinnorättsaktivisters historier och livsöden. De gestaltas av sju opinionsbildare eller beslutsfattare verksamma lokalt där den sätts upp.

Konceptet bygger på delaktighet, både av lokala arrangörer och medverkande ensemble och gemensamt ägarskap av konceptet. Beslutsfattare ikläder sig rollerna av utsatta kvinnor och ger då uppmärksamhet till frågorna, men också mer status till utsatta kvinnors egna berättelser.

Pjäsen syftar till att öppna för diskussion om jämställdhet och kvinnors mänskliga rättigheter samt könsrelaterat våld i det offentliga rummet på personlig, lokal och nationell nivå samt att tillhandahålla verktyg för förändringsarbete på politisk, individ- och gräsrotsnivå. Läs mer om projektet.