Sweden@Zambia – gränsöverskridande entreprenörskap

Dagens Sverige har byggt en stor del sitt välstånd på entreprenörskap – innovativa idéer som fått växa till små företag som så småningom nått global skala. Med en befolkning på 9 miljoner, är Sverige en liten nation med stora idéer.

Utan företagare finns det ingen långsiktig utveckling i samhället. Entreprenörskap och kreativitet löser ständigt vardagsproblem i Afrika, men hur kan dessa idéer utvecklas till företag?

Svenska Institutet och Sveriges ambassad i Zambia kommer tillsammans med svenska och zambiska partners arrangera Sweden@Zambia, ett entreprenörskapsevenemang med fokus på ICT, kvinnligt entreprenörskap och hållbarhet. Evenemanget erbjuder en plattform för möten mellan zambiska och svenska företagare i syfte att skapa nya idéer, nätverk, partnerskap och mentorskap.

Sweden@Zambia äger rum den 19 – 21 november på konferenscentret Mulungushi i Lusaka där experter från båda länder inom kultur, ICT och hållbarhet deltar i worklabs tänkta att skapa konkreta lösningar på faktiska problem i regionen. Följ projektet på dess Facebook-sida.

Satsningen är ett pilotprojekt tänkt att föras vidare till fler platser i södra Afrika under 2014.

För mer information om projektet, kontakta:
Maria Kron, projektledare, maria.kron(a)si.se