Under festivaldagarna ligger stort fokus även på barn och unga, och för första gången medverkade i år elever från fem gymnasieskolor runt hela Serbien som under läsåret deltagit i Svenska institutets internationella kubprojekt.

Projektet är framtaget i nära samarbete med Raoul Wallenberg Academy och baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948. Elevernas uppdrag har varit att fördjupa sig i och tolka en av de mänskliga rättigheterna i ord och bild. Under festivalen fick eleverna fick för första  gången tillfälle att visa upp sina arbeten för såväl varandra som för mängder av intresserad allmänhet.

Utställningen invigdes och presenterades av ministerrådet på svenska ambassaden i Belgrad, Joachim Waern, tillsammans med företrädare för den serbiska barnrättsorganisationen C31, som också koordinerat årets serbiska projekt.

I år har de medverkande skolorna arbetat med fem rättigheter: 2. Rätten att inte bli diskriminerad (Bečej), 5. Rätten att inte torteras (Kragujevac), 12. Rätten till heder och anseende (Smederevo), 18. Rätten till frihet i tanken (Žitište) och 24. Rätten till vila och fritid (Belgrad).