Kultur och media i det nya demokratibiståndet. Lärdomar och råd efter 10 år med Creative Force

Creative Force är ett program som syftar till att stärka demokrati, MR och yttrandefrihet genom kultur och media. I maj 2019 anordnade SI en arbetsdag för tidigare projektägare. Syftet var att dela lärdomar och ge råd för att hjälpa SI att ta Creative Force in i nästa årtionde. Deltagarna arbetade med stort engagemang och gav många värdefulla råd utifrån egen erfarenhet. Läs mer om dagen i denna rapport Kultur och media i det nya demokratibiståndet och om Creative Force här.