Kvartalsrapport 3 Sverigebilden 2020

I årets tredje kvartalsrapport över bilden av Sverige utomlands som täcker perioden juli till september är Sveriges hantering av coronapandemin fortfarande i fokus. Andra ämnen som rapporteras kring kopplade till Sverige är bland annat upplopp i Malmö och nyheten att ett laboratorium i Sverige bekräftar att den ryska oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj förgiftats av nervgiftet novitjok.
Fåglar som flyger över Östersjön.

I tidigare kvartalsrapporter under 2020 har SI rapporterat om det ökade intresset för Sverige i samband med coronapandemin. Denna trend har fortsatt även under juliseptember, även om ämnena som lyfts har ändrats något. Under juli–september har Sveriges strategi fortsatt varit i fokus, men trenden med det ovanligt stora antalet djuplodande artiklar i större internationella medier avtog något. Utvecklingen i Sverige har även nu följts noggrant, men med mer kortfattat och neutralt återrapporterande. Under senare delen av perioden, när andra länder i Europa började se en ökning av antal smittade och dödsfall, började rapporteringen om Sverige färgas av den relativt positiva utvecklingen avseende antalet smittade och dödsfall. I samband med detta återväcktes en nyfikenhet för den svenska strategin, och rapporteringen blev återigen mer djuplodande.

Läs kvartalsrapport 3 Sverigebilden 2020 här

Läs mer om bilden av Sverige i internationell nyhetsmedia under coronapandemin här