Kvartalsrapporten visar att medierapporteringen om Sverige utomlands de senaste tre månaderna har kretsat kring Greta Thunbergs klimataktivism, Sveriges stöttande av Venezuelas opposition Juan Guaidó, Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) rapporter om Rysslands militära övningar och den ryska spion som avslöjades i Sverige i mars. Internationella index som mäter Sveriges styrkor och svagheter i förhållande till andra länder tas också upp. Bland annat publicerades Climate Change Performance Index som rankar 56 länders miljö- och klimatpolitiska åtaganden där Sverige positionerar sig i topp. Även två studier sammanfattas i kvartalsrapporten: årsrapporten för 2018 och en Sverigebildsstudie i Serbien.

Läs Kvartalsrapporten i sin helhet här