Kvinnliga filmpionjärer huvudtemat i främjandet av svensk film 2020

Svensk biofilm är ett populärt verktyg inom Sverigefrämjandet. Nu presenteras årets filmurval som går under namnet The Swedish Film Selection 2020 som svenska ambassader och konsulat bygger publika evenemang kring runt om i världen.

I år presenteras tio uppmärksammade och prisbelönta titlar av både bred och smal karaktär. Tre av dessa titlar ingår i årets upplaga under temat Pioneering women in film.

Svenska institutet (SI) har tillsammans med Svenska filminstitutet (SFI) för sjätte året i rad tagit fram ett urval av film. Nytt för i år är att Sveriges nio utsända kulturråd stationerade på svenska ambassader varit med i processen för valet av filmer.

För första gången ingår en stumfilm i urvalet – Flickan i frack av Karin Swanström från år 1926. Ett tidigt exempel på en komedi berättad ur ett kvinnligt perspektiv. Filmen har i denna upplaga dessutom kompletterats med ett musikstycke av Lotta Hasselquist Nilsson.

Filmerna kommer med undertexter på engelska, franska, tyska, latinamerikansk spanska, ryska, kinesiska och turkiska.

Målsättningen med The Swedish Film Selection som tas fram årligen är att ge en fördjupad bild av vårt land och öka intresset för och exporten av svensk film utomlands.

Pioneering women in film – ett tema med förankring i Agenda 2030

Bröderna Mozart (Suzanne Osten, 1985), Älskande par (Mai Zetterling, 1964) och Flickan i frack (Karin Swanström, 1926) är samtliga filmer som också ingår i informationsmaterialet Pioneering women in film som tagits fram av Svenska institutet och Svenska Filminstitutet.

Temat är en hyllning till de svenska kvinnor som genom sina insatser gjort svensk filmindustri till en mer jämställd bransch. När det kommer till jämställdhet är filmbranschen fortfarande en bransch med stort utrymme för förbättring.

Med anledning av detta tillkännagav Svenska Filminstitutet tillsammans med kulturministern initiativet 50/50 år 2020 vid 2016 års filmfestival i Cannes.

Ett initiativ som fått stor spridning i den internationella filmbranschen. Informationsmaterialet Pioneering women in film berättar historien om kvinnor i filmbranschen från begynnelsen fram till idag.

Filmerna som ingår i The Swedish Film Selection 2020:

  • Aniara, Pella Kågerman, 2019
  • Britt-Marie var här, Tuva Novotny, 2019
  • Flickan i frack, Karin Swanström, 1926
  • Kungen av Atlantis, Marina Nyström, 2019
  • Älskande par, Mai Zetterling, 1964
  • Lucky One, Mia Engberg, 2019
  • Sune vs. Sune, Jon Holmberg, 2018
  • Bröderna Mozart, Suzanne Osten, 1985
  • Mannen som lekte med elden, Henrik Georgsson, 2018
  • Flotten, Marcus Lindeen, 2018

Mer information om The Swedish Film Selection 2020 och informationsmaterialet Pioneering women in film finns tillgängligt på webbplatsen sharingsweden.se.