Kvinnor inom tech – besöksprogram

Fem kvinnor från Kina och Indonesien har varit på besök i Stockholm för att under tre dagar träffa organisationer som jobbar med att få fler kvinnor in i techbranschen.

Under 2017 började SI planeringen av ett regionalt besöksprogram (Kina, Indien och Indonesien) till Sverige för kvinnor inom techbranschen.

Förra veckan var fem kvinnor från Kina och Indonesien i Stockholm för att under tre dagar träffa organisationer som jobbar med att få fler kvinnor in i techbranschen. träffa svenska entreprenörer och startups, träffa de stora svenska bolag som satsar på innovation in techbranschen så som Ericsson och specifikt Ericsson Garage och dessutom delta på det årliga Women in Tech konferensen den 8 mars.

Kvinnorna var både motsvarande Women in Tech, så som Ladies who tech från Kina och Girls in Tech i Indonesien. Dessutom var sociala entreprenörer med i gruppen som jobbar med att få fler tjejer att lära sig koda och programmera.

Programansvarig Från SI, Ziba Zareie:
– Den stora lärdomen från besöket har varit att hitta samarbeten med andra lokala aktörer så som tex Teklafestivalen har jobbat med KTH som bas och näringslivsaktörer i branschen som partners. Dessutom drogs många lärdomar och inspiration till det första Women in Tech konferens som ska arrangeras i Shanghai i början av juni.