Kvinnors entreprenörskap i fokus i SI:s utställning på House of Sweden i Washington

Her Rights! Money, power, autonomy är titeln på SI:s årslånga utställning som öppnar i Washington den 5 mars. Med avstamp i berättelser om kvinnliga entreprenörer och banbrytande innovationer, från förr och nu, visar Her Rights! att jämställdhet på arbetsmarknaden och långsiktig tillväxt går hand i hand.

– Syftet med Her Rights! är att inspirera och främja samarbeten för att hitta lösningar på gemensamma utmaningar. Det handlar också om att det behövs kvinnliga entreprenörer och uppfinnare, inte minst inom vetenskap och teknik, för att vi ska uppnå en mer hållbar framtid, stimulera den globala ekonomin och minska löneskillnaderna mellan könen, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet.

Utställningen består av tre delar och inleds med en introduktion av författaren och journalisten Katrine Marçal. Den första delen berättar om kvinnliga entreprenörer och banbrytande innovationer, bland annat om att BH:n och gördeln var föregångare till rymddräkten och om cykelbarnstolen som kan förvandlas till en barnvagn. Den andra delen fokuserar på kreativitet med exempel från Rodebjer och berättelsen om ”Lilla Snåland” från Stolab.

I den tredje delen skildras kvinnorörelsen samt de politiska beslut och lagar som bidragit till ett mer jämställt samhälle – både i Sverige och globalt. De exempel som lyfts är till exempel rätten att rösta i allmänna val, rätten till utbildning, rätten till sexuell och reproduktiv hälsa, samt tillgång till barn- och äldreomsorg.

– Utställningen åskådliggör relationerna mellan kvinnors ekonomiska egenmakt och andra aspekter av jämställdhet och visar de reformer Sverige genomdrivit genom historien för att stärka kvinnors rättigheter. Sverige har världens första feministiska regering och en jämställdhetspolitik med mål att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jag hoppas att utställningen inspirerar besökare och uppmuntrar till diskussion, säger Karin Olofsdotter, Sveriges ambassadör i USA.

Läs Katrine Marçals förord

Om House of Sweden