Lansering av Fake ≠ Fact Info Lab i Addis Abeba

Stort intresse idag när FOJO och Sveriges ambassad i Etiopien förhandsvisar Svenska institutets Fake ≠ Fact Info Lab i Addis Abeba. Visningen sker i samband med öppningen av “Promoting Journalism and Democracy in Practices”, en regional mediereformskonferens med ca 150 deltagare från ett antal afrikanska länder.

Infolabbet är ett sätt att fysiskt kliva i en digital värld full av missledande information och starka krafter, men också med stora möjligheter. Syftet är att stärka förmåga till självständiga och oberoende bedömningar av källors trovärdighet och ideologiska utgångspunkt.

Materialet, som är avsett för skolungdom i åldrarna 12-19 år, omfattar fem utställningsmoduler och är framtaget i nära samarbete med Arbetets museum. Från maj i år ingår det i SI:s fasta utbud på temat källkritik och medie- och informationskunskap. Läs mer om projektet Fake ≠ FACT på Sharing Sweden.

Ewa Thorslund, Fojo

Henrik C. Enbohm