Lärare som Sverigeambassadörer – utlandslektorer från hela världen samlades i Stockholm

Universitetslärare i svenska språket från hela världen samlades i slutet av augusti i Stockholm för att utbyta erfarenheter och ta del av nyheter från Svenska institutet.
Lärarkonferens 2019

I slutet av augusti samlades 75 lärare i svenska från 26 länder för en tredagarskonferens i Stockholm i Svenska institutets regi. På programmet stod bland annat föreläsningar om översättning av svensk skönlitteratur och bristen på översättare från svenska, bedömning av språkfärdigheter och uttalsundervisning. Naturvårdsverket talade om mijöarbetet i Sverige och internationellt – ett ämne som intresserar många svenskstuderande. Författaren Johanna Frid berättade om sin hyllade roman Nora eller Brinn Oslo brinn. Det gavs även många möjligheter till erfarenhetsutbyte och kreativa aktiviteter som hur man kan använda improvisationsteater i sin undervisning.

Svenska språket i världen

Sammanlagt finns i dag runt 600 svensklärare verksamma vid de cirka 225 universitetsinstitutionerna i utlandet som har svenskundervisning. De flesta som undervisar i svenska är inhemska lärare, men många är också fast bosatta svenskar. Flera av deltagarna på konferensen kom från Tyskland, Polen och Ryssland där det finns många universitet som erbjuder svenska.

Eva Jernström, en av arrangörerna bakom konferensen berättar:
–  Vi på Svenska institutet förmedlar lärartjänster och ger stipendier till utlandslektorer. Vi arrangerar även kurser och konferenser både i och utanför Sverige för att ge utlandslektorerna möjlighet att utbyta erfarenheter och ta del av ny kunskap och inspiration. Lärarna gör ett otroligt bra och viktigt jobb som ligger i linje med Svenska institutets uppdrag att öka intresset för Sverige i vår omvärld. Vi ser glädjande nog att intresset för att läsa svenska har legat på en konstant hög nivå de senaste åren.

Sonia Ławniczak är doktorand på Institutionen för skandinavistik vid Adam Mickiewiczuniversitetet i Poznań och undervisar i svenska och litteraturvetenskap. Hennes forskning är tvärvetenskaplig och handlar om minne, arv och vittnesbörd i historisk och litteraturvetenskaplig tappning.

Sonia Ławniczak undervisar i svenska vid Adam Mickiewicz-universitetet i Poznań, Polen:
–  Att delta på den här lärarkonferensen är en viktig möjlighet för mig att träffa andra som arbetar som lärare men inte har svenska som modersmål. Det är så lärorikt och bra att kunna utbyta praktiska erfarenheter. Programmet har varit väldigt bra och jag uppskattade särskilt passet om att lära ut svenskt uttal – det är en utmaning! Nu ser jag fram emot att starta terminen.

Elva nya utlandslektorer

Nya lektorer
Nyutnämnda utlandslektorer: Jon-Erik Egerszegi, Budapest; Amelie Pelletier, Lille; Mats Hjortfors, Vilnius; Katarina Lagerqvist-Müller, Greifswald; Jennifer Brehmer, Shanghai; Aina Bigestans, Petrozavodsk; Adam Hasselström, Kiev; Andreas Haggärde, Poznan; Mattias Burell, redan verksam i Seoul; Josef Wikström, Bratislava; Sophie Engström, Krakow.

Vid konferensen deltog elva nyutnämnda utlandslektorer som nu tillträder de tjänster som Svenska institutet utlyste i februari. Utlandslektorns uppgift är först och främst att undervisa i svenska språket men ofta även om svensk kultur och svenskt samhälle. En viktig del av tjänsten är att förmedla vad som är aktuellt i Sverige och vara en ”Sverigeambassadör”. Med det avses att lektorn utöver språkundervisningen brukar ordna olika kulturella aktiviteter. Det kan vara allt från luciatåg och författarbesök till föreläsningar om Sverige inom alla möjliga områden. Det Sverigefrämjande arbetet som lektorn gör ger ringar på vattnet och är oerhört betydelsefullt för att göra Sverige känt i världen.

Ny lektor i Shanghai

Jennifer Brehmer tillträder i höst som ny utlandslektor i Shanghai:
–  Det har varit väldigt spännande och värdefulla dagar – det är så roligt att vara del av ett nytt sammanhang med nya kollegor där jag tror att jag kan lära mig mycket. Jag tar med mig många bra tips och perspektiv om hur man kan prata om Sverige långt bortom landets gränser. Jag ser fram emot att berätta om Sverige i Kina. Jag har faktiskt aldrig varit i Kina, så jag är mycket förväntansfull inför terminstarten!

Läs mer

Här finns kontaktinformation till de universitet utanför Sverige som erbjuder undervisning i svenska och om Sverige.