Sonia Lawniczak

Sonia Ławniczak är doktorand på Institutionen för skandinavistik vid Adam Mickiewiczuniversitetet i Poznań och undervisar i svenska och litteraturvetenskap. Hennes forskning är tvärvetenskaplig och handlar om minne, arv och vittnesbörd i historisk och litteraturvetenskaplig tappning.