SI Leader Lab – är du en av de svenska deltagarna?

Är du verksam i en svensk organisation som driver jämställdhetsfrågor? Är du redo att dela med dig av dina nätverk och din kunskap? Sök till SI Leader Lab om du vill växa som ledare, vässa ditt opinionsskapande och utbyta erfarenheter i ett globalt nätverk av unga ledare som arbetar för en mer jämställd värld.
Deltagare i SI Leader Lab

SI Leader Lab är Svenska Institutets ledarskapsprogram för civilsamhällsledare som arbetar för jämställdhet. Årets program kommer att samla 50 inflytelserika ledare från Sydasien, Mellanöstern och Nordafrika.  För att främja ökat kunskapsutbyte och breddade kontaktytor mellan Sverige och de deltagande programländerna kommer även tre till fyra svenska organisationsrepresentanter ges möjlighet att delta i programmet.

Genom SI Leader Lab får du:

 • En meriterande ledarskapsutbildning där du får växa som ledare, genom ökad självmedvetenhet, insikter om hur du leder dig själv och andra samt kunskap om teamutveckling
 • Ett unikt tillfälle att utveckla den strategiska kommunikationen och opinionsskapandet inom ditt nätverk/din organisation
 • En möjlighet att utveckla ditt internationella kontaktnät och utbyta erfarenheter med andra experter inom jämställdhet

Vad ingår i programmet?

 • Utbildningens alla delar
 • Boende, inrikesresor samt vissa gemensamma måltider under programmet i Sverige.

Utbildningen är skapad av Svenska Institutet och Hyper Island och utgår från ett erfarenhetsbaserat lärande. Programmet är utspritt över fem månader. Möten online (sammanlagt cirka 60 timmar) kombineras med en  träff i Sverige (i oktober 2020). På grund av coronapandemin har upplägget på SI Leader Lab 2020 ändrats. Mer information finns på SI Leader Labs hemsida.

Du kan söka till SI Leader Lab om du:

 • Har en ledande position (formell eller informell) i en organisation eller i ett nätverk som arbetar för jämställdhet
 • Arbetar i team, där du har en ledarroll (formell eller informell)
 • Är mellan 22 och 32 år (född 1987-1998)
 • Talar och skriver engelska obehindrat
 • Kan delta i programmets alla delar (såväl online som på plats i Sverige)
 • Har uppehållstillstånd eller är medborgare i Sverige
 • Är redo att dela med dig av den kunskap och expertis som du tillskansar dig i programmet, till resten av ditt team, organisation och/eller andra relevanta aktörer och nätverk.

Specifika kriterier för svenska deltagare:

 • Att du och den organisationen/det nätverket du företräder kan bidra till att andra deltagare i programmet får ta del av relevanta nätverk, kontakter och kunskaper inom jämställdhetsområdet i Sverige. Detta utbyte utformas i samråd med programteamet och kan exempelvis ske genom att du och din organisation sprider inbjudan till nätverksevent och/eller bidrar i utformandet av studiebesök.

Är du redo att söka till programmet? Gör så här:

 • Fyll i ansökan för svenska deltagare här
 • Spara det ifyllda ansökningsformuläret och gör om till PDF-format (högst 50 MB)
 • Skicka in ansökningsformuläret tillsammans med CV och ett referensbrev till leaderlab@si.se, märk mailet med ”Ansökan Leaderlab 2020”
 • Sista ansökningsdag 4 december 2019

Frågor om programmet?

Ytterligare information om programmet och FAQ hittar du på leaderlabs hemsida
Du kan också maila dina frågor till leaderlab@si.se