SI Leader Lab är Svenska Institutets nya ledarskapsprogram för civilsamhällsledare som arbetar för jämställdhet. Årets program kommer att samla 60 inflytelserika ledare från Sydasien, Mellanöstern och Nordafrika.  För att främja ökat kunskapsutbyte och breddade kontaktytor mellan Sverige och de deltagande programländerna kommer även tre till fyra svenska organisationsrepresentanter ges möjlighet att delta i programmet.

Genom SI Leader Lab får du:

 • En meriterande ledarskapsutbildning där du får växa som ledare, genom ökad självmedvetenhet, insikter om hur du leder dig själv och andra samt kunskap om teamutveckling
 • Ett unikt tillfälle att utveckla den strategiska kommunikationen och opinionsskapandet inom ditt nätverk/din organisation
 • En möjlighet att utveckla ditt internationella kontaktnät och utbyta erfarenheter med andra experter inom jämställdhet

Utbildningen är skapad av Hyper Island och utgår från ett erfarenhetsbaserat lärande. Programmet är utspritt över åtta månader. Möten online kombineras med två längre träffar i  Sverige (6-19 oktober 2019 och 22 mars – 3 april 2020). Alla kostnader för utbildningen, inklusive boende, mat och transport betalas av Svenska institutet

Du kan söka till SI Leader Lab om du:

 • Har en ledande position (formell eller informell) i en organisation eller i ett nätverk som arbetar för jämställdhet
 • Arbetar i team, där du har en ledarroll (formell eller informell)
 • Är mellan 22 och 32 år (född 1986-1997)
 • Talar och skriver engelska obehindrat
 • Kan delta i programmets alla delar (såväl online som på plats i Sverige)
 • Har uppehållstillstånd eller är medborgare i Sverige
 • Är redo att dela med dig av den kunskap och expertis som du tillskansar dig i programmet, till resten av ditt team, organisation och/eller andra relevanta aktörer och nätverk.

Specifika kriterier för svenska deltagare:

 • Att du och den organisationen/det nätverket du företräder kan bidra till att andra deltagare i programmet får ta del av relevanta nätverk, kontakter och kunskaper inom jämställdhetsområdet i Sverige. Detta utbyte utformas i samråd med programteamet och kan exempelvis ske genom att du och din organisation sprider inbjudan till nätverksevent och/eller bidrar i utformandet av studiebesök.

Är du redo att söka till programmet? Gör så här:

 • Fyll i ansökan för svenska deltagare här
 • Spara det ifyllda ansökningsformuläret och gör om till PDF-format (högst 50 MB)
 • Skicka in ansökningsformuläret tillsammans med CV och ett referensbrev till leaderlab@si.se, märk mailet med ”Ansökan Leaderlab 2019”
 • Sista ansökningsdag 14 Maj 2019

Frågor om programmet?

Ytterligare information om programmet och FAQ hittar du på leaderlabs hemsida
Du kan också maila dina frågor till leaderlab@si.se