Alumnerna, som är tidigare stipendiater eller deltagare i Svenska institutets ledarskapsprogram, är nyckelpersoner för ett utbyte och långvariga relationer mellan Sverige och andra länder men även i den internationella dialogen om demokrati, mänskliga rättigheter, hållbarhet och jämställdhet. I dag finns det cirka 40 certifierade alumnföreningar runt om i världen. Alumni Leaders Meeting är till för att stärka alumnerna i sitt nätverksarbete, utveckla deras ledarskap och skapa nya kontakter dem emellan.

I år har Svenska institutets alumnföreningar arrangerat över 160 evenemang världen över, oftast på teman kopplade till hållbar global utveckling.