Mediebilden av Sverige september 2021

Sedan maj 2021 publicerar Svenska institutet månadsrapporter som syftar till att ge en aktuell bild av medierapporteringen om Sverige och de samtal som förs om Sverige i sociala medier i ett urval av länder.
Bilden beskriver ett punkt med olika färgnyanser från blått till gult.

De teman som under september var mest framträdande i nyhetsrapporteringen var sport och brottslighet. Det rapporterades bl. a. om att Sveriges herrlandslag i fotboll först planerade att förlägga ett träningsläger i Qatar, för att sedan ändra sig. På temat brottslighet rapporterades framför allt om den explosion som ägde rum i ett bostadshus i Göteborg den 28 september.

Läs rapporten i sin helhet här