Facebook-inlägget på vårt arabiska konto om svenskar som skaffar mikrochip-implantat har nått över 192 000 personer och gett upphov till över 4 500 reaktioner, kommentarer och delningar. Det är det mest uppmärksammade inlägget den senaste månaden.

På redaktionen för de arabiska kanalerna ser man att inlägg relaterade till ny teknik ofta får stort genomslag och särskilt när det handlar om något som man upplever gränsa till science fiction, som i det här fallet.

Läs mer om fenomenet med mikrochipimplantat på Lunds universitets webb

Svenska institutet är experter på hur Sverige uppfattas i olika frågor globalt. Genom omvärldsbevakning och analys bygger vi kunskap om specifika frågor, tendenser och tillfällen som kan skapa ett långsiktigt förtroende för Sverige. Vi genomför löpande egna studier, såväl kvantitativa som kvalitativa, med syfte att följa och mäta Sverigebilden utomlands.