More than Marketıng i Egypten

Svenska institutets utställning ”More than Marketing” visas nu i Egypten.

Delprojektet har titeln ”Communicating the Swedish and Egyptian Ways” och innehåller en egyptisk del som är framtagen särskilt för utställningen biblioteket i Alexandria. Utställningen pågår från 19 december 2016 till 21 januari 2017.

Genom att vara uppdaterat och nutida kan reklam reflektera en tid och samhällsklimat bättre än andra kulturutövningar. Bortom kommersiella aspekter både belyser och anpassar reklamen sig efter rådande normer och synsätt. Reklamen anses vara trivial och ytlig, men det handlar om mycket mer än att sälja varor och ofta är budskapen både vassa och viktiga.

Karakteristiskt för den svenska reklambranschen är att man under flera decennier av välfärd och ekonomisk tillväxt haft många stora offentliga uppdragsgivare. Kampanjerna har handlat om allt från jämställdhet och folkhälsa till socialt ansvar och säkerhet. Ofta har berättelserna förmedlats med hjälp av underfundig humor och konstnärlig finess, och håller hög kreativ nivå, vilket också utställningen visar.

Den svenska delen av utställningen har tidigare visats i Frankrike , Tyskland, Argentina, Colombia och Polen. Det är första gången en större utställning om svensk kommunikation visas utomlands.

Utställning om svensk reklam