Mörk månad för Sverigebilden i världen?

Mörker i form av mörk humor präglade de populäraste inläggen i Sveriges officiella kanaler i sociala medier under november.

Sweden.se är Sveriges officiella engelskspråkiga konto i sociala medier och har 130 000 följare på Instagram, 123 000 på Twitter och nära 500 000 på Facebook. Det mest delade inlägget i november skämtade om den mörka årstiden, den svenska melankolin och om vår faiblesse för mörka dramatiska filmer, där Ingmar Bergmans Det sjunde inseglet är det mest kända exemplet. 150 000 personer nåddes av inlägget på Facebook och 60 000 på Instagram.

Dessutom publicerade Sweden.se på Instagram ett Black Friday-inlägg som handlade om hur få soltimmar Sverige hade under november, med Växjös futtiga tre soltimmar som sorgligt exempel. Inlägget In Sweden every Friday is Black Friday in November nådde omkring 34 000 personer.

Kristina Pernevill är projektledare för de engelskspråkiga Sverigekanalerna:

– När vi använder humor för att skämta om en stereotyp bild av svenskar och svenskhet, till exempel vår melankoliska läggning, så skapar det engagemang hos våra internationella målgrupper.

I januari berättar vi om hur Sverigebilden i världen såg ut under decenniets sista dagar.