Nordic Smart City Hack – Norden möts i onlinehackaton för att skapa smarta städer

Den 2–6 november arrangerar Svenska institutet ett nordiskt hackaton i samarbete med H22. Målet är att skapa innovativa och hållbara digitala lösningar för de städer vi alla vill leva i idag – och imorgon.
Children playing outsdide and writing on a wall

Nordic Smart City Hack är ett 48 timmar långt onlinehackaton som äger rum 2–6 november. Deltagare från Sverige, Island, Danmark, Finland och Norge går samman för att skapa innovativa och kreativa lösningar anpassade för de nordiska städerna, inte minst när det gäller utmaningar som tillgång till kultur, mobilitet och hållbarhet.

Svenska institutet, tillsammans med H22, genomför eventet med syftet att skapa nätverk mellan de nordiska länderna och erbjuda en plattform för erfarenhetsutbyte och samarbete mellan medborgare som vill skapa hållbara förändringar inom sina städer.

Personer från alla de nordiska länderna förväntas delta och kan välja att tävla inom fem olika kategorier: Arbetsmarknad, hälsa, mobilitet, kultur och grannskap.

”Nordic Smart City Hack ska vara en plattform för hållbara lösningar i Norden, vi vill sammanföra människor och kompetenser så att de kan ta fram nya och spännande idéer för ännu smartare städer”, säger Susanna Le Forestier, chef för enheten för tematisk kommunikation och analys.

Organisationer från akademi samt offentlig och privat sektor från de nordiska länderna kommer att stötta Nordic Smart City Hack med mentorer som besitter kompetens inom allt från programmering till kultur och mobilitet. De bidrar också med kommunikation, öppna data eller annan statistik som kan vara relevant för deltagarna. Vinnarna kommer att få stöd i att realisera sina idéer för en smartare stad med hjälp av hackatonets organisatörer och samarbetspartners.

”Både framtida och nutida utmaningar kräver nya angreppssätt från oss i offentlig sektor. I Helsingborg pratar vi mycket om hur vi som stad och kommun kan fungera som möjliggörare. Det är en självklarhet att invånarens behov ska finnas i centrum i vårt innovationsarbete. Men det är inte tillräckligt – vi försöker finna nya sätt att vara möjliggörare för invånare att ta initiativ och själva driva innovation”, säger Soraya Axelsson, projektchef för H22.

Juryn består av personer från de nordiska organisationerna med särskilt fokus på smarta städer. De vinnande lösningarna presenteras den 6 november i en livestreamad ceremoni från Stockholm.

H22 är Helsingborgs stora välfärdssatsning som vill utveckla morgondagens lösningar för en ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad.