Ny rapport från SI: Efter flyktingkrisen – fortsatt positiv bild av Sverige, med negativa inslag i två länder

Mot bakgrund av den internationella rapporteringen om Sveriges hantering av flyktingkrisen 2015, har Svenska institutet undersökt bilden av Sverige i sju europeiska länder; Tyskland, Norge, Danmark, Storbritannien, Ungern, Polen och Turkiet.

Resultaten visar att den generella uppfattningen om Sverige är relativt positiv. I Tyskland, Storbritannien och Turkiet tyder resultaten på att intrycket av Sverige hos respondenterna till och med förbättrats. Undantaget är Norge och Danmark där bilden av Sverige ser ut att ha påverkats negativt.

Läs hela pressmeddelandet här

Läs studien här