Svenska institutet (SI) genomför löpande studier av hur Sverige uppfattas
i olika frågor och hur bilden av Sverige ser ut utomlands. I den här rapporten
har SI undersökt hur Sverige och det svenska samhället uppfattas i Kanada
och USA.

Rapporten grundar sig på en enkätundersökning som har genomförts i Kanada och USA. Studien visar att bilden av Sverige är stark i båda länderna och det är små regionala skillnader. Det är framför allt unga i storstäder som har fått en mer positiv bild av Sverige under det senaste året.

Många associerar Sverige med frågor som innovation, hållbarhet, utbildning och respekt för mänskliga rättigheter.

Läs rapporten i sin helhet
Kommentar från Sverigebildsstudies referensgrupp
Läs SI:s pressmeddelande