Ny rapport: Amerikaner och kanadensare mer positiva till Sverige under det senaste året

En ny studie från Svenska institutet visar att mer än var fjärde amerikan uppger att de har fått en mer positiv bild av Sverige det senaste året. Detta trots en ökning av missvisande och ibland direkt felaktig information om Sverige i nordamerikanska nyhetsmedier och sociala medier.

Svenska institutet (SI) genomför löpande studier av hur Sverige uppfattas
i olika frågor och hur bilden av Sverige ser ut utomlands. I den här rapporten
har SI undersökt hur Sverige och det svenska samhället uppfattas i Kanada
och USA.

Rapporten grundar sig på en enkätundersökning som har genomförts i Kanada och USA. Studien visar att bilden av Sverige är stark i båda länderna och det är små regionala skillnader. Det är framför allt unga i storstäder som har fått en mer positiv bild av Sverige under det senaste året.

Många associerar Sverige med frågor som innovation, hållbarhet, utbildning och respekt för mänskliga rättigheter.

Läs rapporten i sin helhet
Kommentar från Sverigebildsstudies referensgrupp
Läs SI:s pressmeddelande