Ny rapport om bilden av det svenska valet i internationella medier

Riksdagsvalet var en av årets större svenska nyhetshändelser i internationell nyhetsrapportering, och i sociala medier gjordes fem gånger fler inlägg än vid valet 2014. Men allmänhetens engagemang var lägre än för många andra svenska nyheter och rapporteringen var begränsad till valdagen och ett mindre antal frågor. Det visar en ny rapport från Svenska institutet.

Rapporten ”Notis eller världsnyhet? Det svenska valet 2018 i internationell rapportering och på sociala medier” undersöker hur stora nyhetsmedier i nio olika länder – Frankrike, Kroatien, Polen, Ryssland, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och USA – rapporterade om det svenska riksdagsvalet, samt hur valet diskuterades i engelskspråkiga sociala medier och nyhetsmedier globalt. Resultaten jämförs med det utrymme andra nyheter från Sverige fått under året internationellt.

Svenska institutets rapport visar bland annat att:

  • Mediebilden av Sverige under 2018 kännetecknas av ett antal stora händelser där fotbolls-VM varit i särklass störst. Den internationella uppmärksamheten kring valet kan jämföras med Sveriges medverkan i Eurovision Song Contest och bilbränderna i Göteborg. I de studerade nio länderna har andra händelser än valet varit de mest rapporterade under 2018; exempelvis krisen i Svenska Akademien, skogsbränderna i augusti och det brittiska prinsparets besök i Sverige i mars.
  • I sociala medier genererade valet fem gånger så många inlägg som valet 2014. Men engagemanget, det vill säga antalet delningar och kommentarer, var lägre än för många andra händelser. De tio mest spridda artiklarna om Sverige under 2017 delades i genomsnitt 140 000 gånger, motsvarande siffra för artiklar om valet var 11 000 delningar per artikel.
  • Mängden rapportering om det svenska valet varierar mellan olika länder. Bland de nio som studerats särskilt rapporterade nyhetsmedierna i Frankrike mest (214 artiklar) och de i Ryssland minst (54 artiklar).
  • Inläggen på sociala medier och nyhetsmediernas artiklar om valet kretsade kring ett begränsat antal ämnesområden: främst valundersökningar, valresultatet, informationspåverkan, Sverigedemokraternas ökning samt migrationsfrågor. Inrikespolitiska frågor som sjukvård och skola var frånvarande i internationell rapportering. När det gäller omnämnanden för politiska partier var Sverigedemokraterna det i särklass mest frekventa.
  • Den internationella mediebevakningen av valet var koncentrerad kring valdagen, vilket indikerar ett begränsat intresse för valrörelsen och regeringsbildningen.
  • SVT var den svenska källa som utländska nyhetsmedier hänvisade mest till i sin rapportering om valet. Hänvisningar till internationella källor gjordes framför allt till nyhetsbyråer.

Läs mer i pressmeddelandet

Ta del av rapporten ”Notis eller världsnyhet? Det svenska valet 2018 i internationell rapportering och på sociala medier” här.