Ny rapport: Uppfattningen om Sverige står sig stark i stort internationellt index

Svenska institutet (SI) genomför årligen en rad studier och analyser som rör bilden av Sverige i andra länder. För att få en förståelse för Sveriges relevans i omvärlden följer SI även internationella rankningar och index. I 2017-års Anholt-GfK Nation Brands Index (NBI) ligger Sverige på tionde plats.

I NBI undersöks omvärldens uppfattning om ett femtiotal länder, inklusive Sverige. Kategorierna som undersöks är uppfattningen om ländernas näringsliv, samhällsstyre, turism, kultur, befolkning samt landets förmåga att locka till sig talang och investeringar.

I tidigare års NBI-rankningar har Sverige uppnått en tionde plats. I 2017-års index intar Sverige samma placering på rankningen. Det finns dock små skillnader vid en jämförelse med tidigare års index. Jacob Stenberg, analytiker på Svenska institutet, kommenterar Sveriges position:

–  Rapporten ger starka indikationer på att förtroendet för Sverige i omvärlden står sig starkt. Om vi jämför med tidigare års NBI-studier ser vi att den positiva uppfattningen om Sverige i andra länder har stärkts något inom samtliga områden som undersöks, även om förskjutningarna är små och att det inte påverkar Sveriges placering på själva rankningen.

Rapporten visar att Sverige rankas som högst i områden som berör det svenska samhällstyret, export, befolkning  och Sveriges förmåga att attrahera talang och investeringar. Sverige rankas högst inom området samhällsstyre. Jacob Stenberg kommenterar detta:

–  Att Sverige rankas som högst i frågor som berör samhällsstyre, där frågor som handlar om miljö och hållbarhet, mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning ingår, är särskilt intressant. Det indikerar att Sverige har hög trovärdighet i viktiga globala frågor, menar Jacob Stenberg.

2017-års NBI toppas av Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Sverige rankas högre än de övriga nordiska länderna.

Kort om studien: GfK:s Nation Brands Index (NBI) genomförs varje år sedan 2005. En panel med ca 20,000 människor i 20 länder intervjuas om sin uppfattning om femtio andra länder inom sex kategorier: Näringsliv, Befolkning, Samhällstyre, Turism, Kultur, samt landets förmåga att locka till sig talang – för studier, forskning och arbetsliv.

Läs mer:

VisitSweden

Pressmeddelandet från GfK