Tillsammans med Hyper Island har SI utvecklat en mindre version av ett ledarskapsprogram med namnet SLP, Self-Leadership Programme. SLP riktar sig till de 25 lokala nätverksordförandena och syftar till att stärka ordförandena som individer i deras självledarskap, ge dem kunskap och verktyg som de kan applicera i sin kontext men som även kan vara användbart i deras framtida karriärer.

Satsningen har en stark koppling till stipendieverksamhetens syfte att öka kunskap och kapacitet hos förändringsaktörer i att verka för genomförandet av Agenda 2030.

Första modulen ägde i helgen rum i Stockholm där deltagarna bland annat fick lära sig om neuroledarskap, grupputveckling, storytelling och situationsbaserat ledarskap. Ytterligare två moduler äger rum våren 2020.       

Ngoni Sayid’Ali
Ngoni Sayid’Ali

Sedan 2015 stödjer SI lokala NFGL-nätverk vid svenska lärosäten. Syftet med dessa nätverk är att ge stipendiaterna möjlighet att själva arrangera evenemang och bygga starka nätverk sinsemellan och med olika delar av det svenska samhället. Målet är att stärka stipendiaternas ledaregenskaper, öva förmågan att driva projekt och att öka deltagande och utbyte inom nätverket. Nätverken har en styrelse (4–8 personer) och en styrelseordförande.