Ny utlysning för svenska konstnärer inom Create in Residence: Swamp Storytelling

SI samarbetar sedan 2016 med Art Lab Gnesta och det indiska forskarnätverket Earth CoLab kring Swamp Storytelling, ett utbytesprogram för konstnärer från Sverige och klimatforskare från Indien.

Det bilaterala residensprogrammet syftar till att kombinera arbetsfälten för naturvetenskaplig forskning och konstnärlig produktion kring aktuella miljöfrågor.

Nu har utlysningen öppnat för nästa residens i Indien, som kommer att äga rum i regnskogarna i Coorg mellan den 25/5 – 30/6 2017. Utlysningen är öppen för konstnärer verksamma i Sverige med sista ansökningsdag den 28 februari 2017. Läs här för mer information om utlysningen.

Under förra året vistades curatorn Zeenat Nagree under en månad på Art Lab Gnesta, och konstnären Jennifer Rainsford fick ett motsvarande skräddarsytt program som utgick från staden Pondicherry. Liksom i fjol kommer 2017 års utbyte att omfatta två personer.

Sedan 2016 är Swamp Storytelling del av Create in Residence, ett bilateralt residensprogram som initierades av Svenska institutet 2014. Programmet genomförs inom olika konstnärliga och kreativa områden och syftar till att främja kunskapsutbyte och skapa långsiktiga nätverk mellan individer och organisationer i Sverige och andra länder.

För mer info, kontakta Jenny Bergström, jenny.bergstrom@si.se, eller Signe Johannessen, signe.johannessen@artlabgnesta.se

Läs mer om projektet här.