Ny webbplats samlar information om arbete och företagande i Sverige

Vilka regler gäller om man vill komma till Sverige för att jobba eller starta företag? Hur funkar arbetstillstånd, lönesättning och anställning på den svenska arbetsmarknaden? Det är några av frågorna som den nya sajten workinginsweden.se ger svar på.

Fram tills nu har personer i utlandet som velat hitta information om den svenska arbetsmarknaden behövt leta på en rad olika myndigheters sajter. Tanken med workinginsweden.se är att i stället erbjuda en enda plats där det enkelt går att få en överblick över regelverk och att hitta vidare.

Webbplatsen är resultatet av ett regeringsuppdrag som åtta berörda myndigheter – Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Kommerskollegium, Migrationsverket, Skatteverket, Tillväxtverket och Svenska institutet – fick för ett år sedan. Svenska institutet har lett arbetet.

Workinginsweden.se riktar sig till utländska arbetstagare, egenföretagare och arbetsgivare som verkar eller avser att verka i Sverige, liksom svenska arbetsgivare som anlitar utländsk arbetskraft. Några av regeringens mål med uppdraget har varit att det ska bli lättare att genomföra verksamhet i Sverige och att arbetstagare ska känna till sina rättigheter. Uppdraget stödjer också Sveriges exportstrategi och investeringsfrämjande, bland annat genom att göra det enklare för utländska företag som överväger att etablera sig i Sverige.

För mer information, kontakta Malin Wilson, projektledare, på 08-453 78 39 eller e-post malin.wilson@si.se.